دستـــانت

من از تمام آسمان یک باران را میخواهم…

از تمام زمین یک خیابان را…

و از تمام تو …

یک دست که قفل شود در دست من
 
 
[ شنبه 1393/08/10 ] [ 19:20 ] [ Ali ]
[ ]

سر به هوا

سر به هوا نیستــــم

امــــا

همیشـــــه چشــــم به آسمان دارم

حال عجیبـــی ست

دیدن ِ همان آســــمان که

شاید "تو" ...

دقایقی پیش

به آن نگاه کـــرده ای...

[ سه شنبه 1393/07/01 ] [ 22:31 ] [ Ali ]
[ ]

" زندگـــــی " معنـــی پیچیده ای نــدارد !

 

همین که " تـــــو " باشــی . . .

 

این ، تمـــــــام زندگی است

 

[ شنبه 1393/06/22 ] [ 13:12 ] [ Ali ]
[ ]

تـــღـو

زنــدگی بهانه است!

 

من هوا را به امیدِ هم نفــسی

 

با تـ♥ـو تنــفس می کنــم

 

[ چهارشنبه 1393/06/05 ] [ 22:21 ] [ Ali ]
[ ]

تـــ♥ــو

تـــــو

جانمی!

چه خــوش می گذرد!

وقــتی

به لبــَم

می رسی!

[ شنبه 1393/06/01 ] [ 19:16 ] [ Ali ]
[ ]

مرد است دیگر...

مرد است دیگر...

گاهی تند میشود و گاهی عاشقانه میگوید

مرد است دیگر...

غرورش آسمانو دلش دریاست

تو چه میدانی از بغض گلو گیر کرده یک مرد...؟

تو چه میدانی از چشمانت که دنیای او شده است...؟

تو چه میدانی از هق هق شبانه او که فقط خودش خبر دارد و بالشش...؟

مرد را فقط مرد میفهمد و مرد...**
[ دوشنبه 1393/05/27 ] [ 23:4 ] [ Ali ]
[ ]

تـــ♥ــو تـــ♥ــو تـــ♥ــو

آنقدر که تـــــو را میخواهَم٬ بودنِ خــودم را نمیخواهم.....

چـِقــــدر زیباست این عشــــق.....

ایــن٬ مَحـــوِ تـــــو بودن را٬ دوســــت دارم
 
[ چهارشنبه 1393/05/08 ] [ 21:44 ] [ Ali ]
[ ]

من فقط ساز توام . . .


تنها تو نوازشم کن . . .


تنها تو بنوازم . . .

 

[ چهارشنبه 1393/05/01 ] [ 22:25 ] [ Ali ]
[ ]

تــــــــو را

به رُخ تمام شقایقهـــآ میکشم و

می گویم :

تا گُل من هست

زنــــــدگی باید کرد . . .

 

[ شنبه 1393/04/07 ] [ 19:2 ] [ Ali ]
[ ]

قصر من ،
قلبــــــــــی است که
.
.
.
.
.
پادشاهش
توئـــی
 
[ پنجشنبه 1393/03/29 ] [ 23:2 ] [ Ali ]
[ ]

نمی بخشمت !
.
.
.
قبول کن
هیچ کس
جانش را
به این راحتی نمی بخشد !

[ یکشنبه 1393/03/25 ] [ 11:46 ] [ Ali ]
[ ]

مـــــن هَــــر روز وَ هـــر لَـــحـظِـه نـگَــرانـت می شـوم

کِه چـــه می کُنــی؟

کُجـــــایـی؟

در چِــه حالی؟

پنجــرِه اُتاقــم را باز میکُنـم وَ فـریـــاد می زنــم

تَنهاییت برای مــن

غُصه هایَــت بَرایِ مَـــن

هَمهِ بُغــــض ها وَ اَشک هـــایـت بَرای مــن

تـــــــــــــــو فَـقَـط بِخَــــ:)ــند

آنقَدر بُلند که مـــن هـم بِشــنوم

صِدایِ خَنــدِه هـــایَت را

صدای همیشه خوب بودنـــت را . . .

[ چهارشنبه 1393/03/21 ] [ 10:5 ] [ Ali ]
[ ]