یـــــــــــــکساله شد !!!

 

 

[ شنبه ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ ] [ 23:39 ] [ Ali ]
[ ]

دستـــانت

من از تمام آسمان یک باران را میخواهم…

از تمام زمین یک خیابان را…

و از تمام تو …

یک دست که قفل شود در دست من
 
 
[ شنبه ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ ] [ 19:20 ] [ Ali ]
[ ]

سر به هوا

سر به هوا نیستــــم

امــــا

همیشـــــه چشــــم به آسمان دارم

حال عجیبـــی ست

دیدن ِ همان آســــمان که

شاید "تو" ...

دقایقی پیش

به آن نگاه کـــرده ای...

[ سه شنبه ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ ] [ 22:31 ] [ Ali ]
[ ]

" زندگـــــی " معنـــی پیچیده ای نــدارد !

 

همین که " تـــــو " باشــی . . .

 

این ، تمـــــــام زندگی است

 

[ شنبه ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ ] [ 13:12 ] [ Ali ]
[ ]

تـــღـو

زنــدگی بهانه است!

 

من هوا را به امیدِ هم نفــسی

 

با تـ♥ـو تنــفس می کنــم

 

[ چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۶/۰۵ ] [ 22:21 ] [ Ali ]
[ ]

تـــ♥ــو

تـــــو

جانمی!

چه خــوش می گذرد!

وقــتی

به لبــَم

می رسی!

[ شنبه ۱۳۹۳/۰۶/۰۱ ] [ 19:16 ] [ Ali ]
[ ]

مرد است دیگر...

مرد است دیگر...

گاهی تند میشود و گاهی عاشقانه میگوید

مرد است دیگر...

غرورش آسمانو دلش دریاست

تو چه میدانی از بغض گلو گیر کرده یک مرد...؟

تو چه میدانی از چشمانت که دنیای او شده است...؟

تو چه میدانی از هق هق شبانه او که فقط خودش خبر دارد و بالشش...؟

مرد را فقط مرد میفهمد و مرد...**
[ دوشنبه ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ ] [ 23:4 ] [ Ali ]
[ ]

تـــ♥ــو تـــ♥ــو تـــ♥ــو

آنقدر که تـــــو را میخواهَم٬ بودنِ خــودم را نمیخواهم.....

چـِقــــدر زیباست این عشــــق.....

ایــن٬ مَحـــوِ تـــــو بودن را٬ دوســــت دارم
 
[ چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۵/۰۸ ] [ 21:44 ] [ Ali ]
[ ]

من فقط ساز توام . . .


تنها تو نوازشم کن . . .


تنها تو بنوازم . . .

 

[ چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۵/۰۱ ] [ 22:25 ] [ Ali ]
[ ]

تــــــــو را

به رُخ تمام شقایقهـــآ میکشم و

می گویم :

تا گُل من هست

زنــــــدگی باید کرد . . .

 

[ شنبه ۱۳۹۳/۰۴/۰۷ ] [ 19:2 ] [ Ali ]
[ ]

قصر من ،
قلبــــــــــی است که
.
.
.
.
.
پادشاهش
توئـــی
 
[ پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ ] [ 23:2 ] [ Ali ]
[ ]

نمی بخشمت !
.
.
.
قبول کن
هیچ کس
جانش را
به این راحتی نمی بخشد !

[ یکشنبه ۱۳۹۳/۰۳/۲۵ ] [ 11:46 ] [ Ali ]
[ ]