تـــ♥ــو تـــ♥ــو تـــ♥ــو

آنقدر که تـــــو را میخواهَم٬ بودنِ خــودم را نمیخواهم.....

چـِقــــدر زیباست این عشــــق.....

ایــن٬ مَحـــوِ تـــــو بودن را٬ دوســــت دارم
 

[ چهارشنبه 1393/05/08 ] [ 21:44 ] [ Ali ]
[ ]

من فقط ساز توام . . .


تنها تو نوازشم کن . . .


تنها تو بنوازم . . .

 

[ چهارشنبه 1393/05/01 ] [ 22:25 ] [ Ali ]
[ ]

تــــــــو را

به رُخ تمام شقایقهـــآ میکشم و

می گویم :

تا گُل من هست

زنــــــدگی باید کرد . . .

 

[ شنبه 1393/04/07 ] [ 19:2 ] [ Ali ]
[ ]

قصر من ،
قلبــــــــــی است که
.
.
.
.
.
پادشاهش
توئـــی
 

[ پنجشنبه 1393/03/29 ] [ 23:2 ] [ Ali ]
[ ]

نمی بخشمت !
.
.
.
قبول کن
هیچ کس
جانش را
به این راحتی نمی بخشد !

[ یکشنبه 1393/03/25 ] [ 11:46 ] [ Ali ]
[ ]

مـــــن هَــــر روز وَ هـــر لَـــحـظِـه نـگَــرانـت می شـوم

کِه چـــه می کُنــی؟

کُجـــــایـی؟

در چِــه حالی؟

پنجــرِه اُتاقــم را باز میکُنـم وَ فـریـــاد می زنــم

تَنهاییت برای مــن

غُصه هایَــت بَرایِ مَـــن

هَمهِ بُغــــض ها وَ اَشک هـــایـت بَرای مــن

تـــــــــــــــو فَـقَـط بِخَــــ:)ــند

آنقَدر بُلند که مـــن هـم بِشــنوم

صِدایِ خَنــدِه هـــایَت را

صدای همیشه خوب بودنـــت را . . .

[ چهارشنبه 1393/03/21 ] [ 10:5 ] [ Ali ]
[ ]

در هیجانِ دیدنِ تو غوطه وَرَم 

 

کاش زود بگذرند این روزهای کش دارِ لعنتی

 

[ سه شنبه 1393/03/20 ] [ 10:42 ] [ Ali ]
[ ]

من باشم و تو …

من باشم و تو …
کنار دریا …
صدای موج ها …
گرمی آغوشت …
زند گی یعنی همین …
آرامش …
عشق …
امنیت …

[ دوشنبه 1393/03/19 ] [ 20:37 ] [ Ali ]
[ ]

تنهایی یعنی : ذهنم پر از تو و خالی از دیگران استاما کنارم خالی از تو و پر از دیگران است[ چهارشنبه 1393/03/14 ] [ 10:19 ] [ Ali ]
[ ]

    دروغ اسـت کـه میگــوینــد :

    " انسـان یـک بــار عـاشـق میشـود !"

    مـن هــزار بــار عـاشقـت شـده ام ..!

 

هر روز بیشتر از دیروز!!!

 

[ جمعه 1393/03/09 ] [ 20:33 ] [ Ali ]
[ ]

♥اولین تو بودی♥

♥آخرین هم تو خواهی بود♥

♥نمی خواهم طعم چشم دیگری را بنوشم♥

انتظار بارانت سخت هم باشد♥

♥فقط به خیال آمدنت♥

♥خیس خیسم♥

[ جمعه 1393/03/09 ] [ 9:31 ] [ Ali ]
[ ]

نَبـوده , نیستــ , نَخـوآهَـد بـوود...
 
عَـزیـزتَـر از تـو کَسـی بَـرآیِ مَـن ...
 

[ چهارشنبه 1393/03/07 ] [ 9:28 ] [ Ali ]
[ ]