بـاران ڪه می بـارَد...

 

دل ـَمـ برایـت تنگ ـتَر میشَود

 

راه می اُفتـمـ بـِدون ِ چَتـر !

 

مـَن " بُغض میکُنَمـ" آسمـــان "گــِـریه"...تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۴/۱۷ | 19:45 | نویسنده : Ali |

یـــــــــــــکساله شد !!!

 

 تاريخ : شنبه ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ | 23:39 | نویسنده : Ali |
من از تمام آسمان یک باران را میخواهم…

از تمام زمین یک خیابان را…

و از تمام تو …

یک دست که قفل شود در دست من
 
 


تاريخ : شنبه ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ | 19:20 | نویسنده : Ali |

سر به هوا نیستــــم

امــــا

همیشـــــه چشــــم به آسمان دارم

حال عجیبـــی ست

دیدن ِ همان آســــمان که

شاید "تو" ...

دقایقی پیش

به آن نگاه کـــرده ای...تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ | 22:31 | نویسنده : Ali |
" زندگـــــی " معنـــی پیچیده ای نــدارد !

 

همین که " تـــــو " باشــی . . .

 

این ، تمـــــــام زندگی است

 تاريخ : شنبه ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ | 13:12 | نویسنده : Ali |
زنــدگی بهانه است!

 

من هوا را به امیدِ هم نفــسی

 

با تـ♥ـو تنــفس می کنــم

 تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۶/۰۵ | 22:21 | نویسنده : Ali |
تـــــو

جانمی!

چه خــوش می گذرد!

وقــتی

به لبــَم

می رسی!تاريخ : شنبه ۱۳۹۳/۰۶/۰۱ | 19:16 | نویسنده : Ali |
مرد است دیگر...

گاهی تند میشود و گاهی عاشقانه میگوید

مرد است دیگر...

غرورش آسمانو دلش دریاست

تو چه میدانی از بغض گلو گیر کرده یک مرد...؟

تو چه میدانی از چشمانت که دنیای او شده است...؟

تو چه میدانی از هق هق شبانه او که فقط خودش خبر دارد و بالشش...؟

مرد را فقط مرد میفهمد و مرد...**


تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ | 23:4 | نویسنده : Ali |
آنقدر که تـــــو را میخواهَم٬ بودنِ خــودم را نمیخواهم.....

چـِقــــدر زیباست این عشــــق.....

ایــن٬ مَحـــوِ تـــــو بودن را٬ دوســــت دارم
 


تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۵/۰۸ | 21:44 | نویسنده : Ali |

من فقط ساز توام . . .


تنها تو نوازشم کن . . .


تنها تو بنوازم . . .

 تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۵/۰۱ | 22:25 | نویسنده : Ali |
تــــــــو را

به رُخ تمام شقایقهـــآ میکشم و

می گویم :

تا گُل من هست

زنــــــدگی باید کرد . . .

 تاريخ : شنبه ۱۳۹۳/۰۴/۰۷ | 19:2 | نویسنده : Ali |
ادعای بی تفاوتی سخت است!

آن هم نسبت به کسی که ؛

زیباترین حس دنیا را ،

با او تجربه کردی….!تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ | 11:13 | نویسنده : Ali |