سیـــــــــــگار

ما نسـلی هستیـم ...
کـه بچـگی بـرای تنبیـه مـان ..
خودکـار بیـن انگشتانمان میگـذاشتنـد ..
و مـا حـال ..
خـود برای تنبیـه ..
سیگـار بیـن انگشتـان میگذاریـم . . .

برچسب‌ها: جملات پر احساس, جملات زیبا در مورد سیگار
[ یکشنبه ۱۳۹۱/۰۴/۲۵ ] [ 15:18 ] [ Ali ]
[ ]